Company Activities

CHỨNG NHẬN ATVSTP CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN THÔNG THUẬN CAM RANH

Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ASC. Chứng nhận ATVSTP được công khai công bố trên trang chủ của công ty.


Giấy chứng nhận ATVSTP farm nuôi Hòa Thằng

Thủ tục cho farm mới


THE SERMINAR DEVELOPMENT BEEF CATTLE HIGH-TECH

(Cuu Long Dairy farm) on June 9th, 2016, people’s committee of Ninh Thuan province organized visit and planned "the serminar development beef cattle and dairy high-tech" at Thong Thuan Co,. Ltd in Bac Binh District, Binh Thuan Province

Read more...


You are here: Business activities COMPANY ACTIVITIES