Hoạt động công ty

CHỨNG NHẬN ATVSTP CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN THÔNG THUẬN CAM RANH

Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ASC. Chứng nhận ATVSTP được công khai công bố trên trang chủ của công ty.


Giấy chứng nhận ATVSTP farm nuôi Hòa Thằng

Thủ tục cho farm mới


HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ CÔNG NGHỆ CAO

Sáng ngày 09-6, UBND tỉnh tổ chức đoàn tham quan và dự “Hội thảo phát triển ngành chăn nuôi bò thịt - bò sữa công nghệ cao” tại Công ty TNHH Thông Thuận ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đọc thêm...


You are here Hoạt động doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG CÔNG TY