Kết quả và hình ảnh hội thao mừng kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và khánh thành nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 tp. phan rang tháp chàm

Trận 1

NM Suối dâu (0-4) Chi nhánh Phan Rang

01.jpg 02.jpg 03.jpg 07.jpg 09.jpg 14.jpg

Trận 2

CN Phước Thể ( 2 – 2 ) Tài Xế Xe Lạnh

CN Phước Thể thắng loạt sút luân lưu ( 4 – 2 )

01.jpg 03.jpg 09.jpg

Trận 3

CN Núi Tào ( 2 – 0 ) CN Tôm Giống

01.jpg 02.jpg 05.jpg 06.JPG 11.jpg 12.jpg

Trận 4

VP Tổng Công ty ( 6 – 0) Dự Án

05.jpg 06.jpg DSC07187.JPG

Bán kết 1

CN Phan Rang ( 3 – 0 ) CN Phước Thể

06.jpg 12.jpg 18.jpg 22.jpg

Bán kết 2

CN Núi Tào ( 0 – 2 ) VP Tổng Công ty

06.jpg 09.jpg 10.jpg 16.jpg 17.jpg 23.jpg

Tranh giải ba

CN Phước Thuể ( 0 – 1 ) CN Núi Tào

IMG_0014.JPG IMG_0016.JPG IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG IMG_0024.JPG IMG_0027.JPG IMG_0036.JPG IMG_0048.JPG IMG_0054.JPG

Chung kết

CN Phan Rang ( 3 – 2 ) VP Tổng Công ty

IMG_0016.JPG IMG_0019.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG IMG_0035.JPG IMG_0051.JPG IMG_0053.JPG IMG_0065.JPG IMG_0077.JPG IMG_0084.JPG IMG_0086.JPG IMG_0087.JPG IMG_0088.JPG IMG_0097.JPG IMG_0109.JPG IMG_0114.JPG IMG_0135.JPG IMG_0141.JPG IMG_0148.JPG IMG_0157.JPG IMG_0160.JPG IMG_0163.JPG

You are here Hoạt động doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Kết quả và hình ảnh hội thao mừng kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và khánh thành nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 tp. phan rang tháp chàm