DỰ ÁN CỬU LONG ĐÓN NHẬN ĐỢT BÒ ĐẦU TIÊN

(Dự án bò sữa Cửu Long) ngày 24/02/2016 tại dự án bò, công ty nhận đợt bò đầu tiên tại xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tình Bình Thuận. Trong đợt đầu tiên, công ty tiếp nhận 115 bò giống.

Tham gia cùng đại diện công ty còn có đại diện của ngân hàng Agribank tỉnh Bình Thuận.

>> Dự kiến trong tương lai, tổng đàn bò nhập về công ty lên tới 2000 con.

You are here Hoạt động doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG CÔNG TY DỰ ÁN CỬU LONG ĐÓN NHẬN ĐỢT BÒ ĐẦU TIÊN